Главная | О нас | Контакты | Українська
   :: Реклама
 
   :: Новости

09.03.2014
К 200-летию со Дня Рождения Т.Г. Шевченко

Личность и творчество Т.Г. Шевченко имеют для кубанцев первостепенное значение. Они считают его самым выдающимся певцом казачества, а, следовательно, – своим литературным классиком, неиссякаемым творческим источником, из которого берет свое начало песенная, поэтическая и художественная культура края.
Ежегодные чествования Т.Г. Шевченко в день его рождения имеют на Кубани давнюю историю. Впервые открыто «Шевченковские роковини» были отмечены в 1895 году и с тех пор стали ежегодными. Шевченковские юбилеи открыто отмечались в крае и в те годы, когда в других местах империи, включая Украину, это делать было категорически запрещено. Причем в мероприятиях активно принимали участие чиновники войскового правительства, и даже сам атаман. В досоветский период в Екатеринодаре был издан полный «Кобзарь» и пять отдельных» сборников стихов Т.Г. Шевченко, в Екатеринодаре и Армавире выходили книги, посвященные его жизни и творчеству. Количество посвященных ему газетных публикаций сопоставимо с любой областью Украины. И это не случайно. Поэзия Кобзаря активно участвовала в формировании ментального кода кубанского казачества, для потомков запорожцев он однозначно «свой», «родной по крови» и «семейственно близкий». И сегодня поэзия Шевченко, миф о нем являются самыми надежными проводниками украинской культуры на Кубани, цементом, скрепляющим наши братские узы.

16.02.2014
21 лютого – Міжнародний день рідної мови
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

М. Рильський

Міжнародний день рідної мови відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила у період 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі.

Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того організація вважає що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.
Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш, аніж 10.000 особами, що активно розмовляють мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов котрими розмовляють менше 100 осіб не задокументовані.
Походження цієї дати пов’язане з подіями 1952 року, коли тогочасна влада Пакистану проголосила урду єдиною державною мовою, хоча рідною вона була лише для 3% населення. Це було негативно сприйнято суспільством, особливо на сході, де майже виключно розмовляли бенгальською мовою.
21 лютого 1952 року, під час демонстрації протесту в Дацці, поліція та військові вбили кількох студентів-демонстрантів. Після проголошення незалежності Східного Пакистану (Бангладеш) 1971 року, цей день відзначають в країні як день мучеників.
За пропозицією Бангладеш, ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 року вперше Міжнародним днем рідної мови.

16.02.2014
Інформація щодо навчання громадян Російської Федерації українського походження у вищих навчальних закладах України
Відповідно до чинних двосторонніх угод, загальнодержавних програм та Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України, для іноземних громадян українського походження щорічно виділяються державні стипендії на навчання у вищих навчальних закладах України.
Державні стипендії виділяються іноземним громадянам для здобуття вищої освіти за денною формою навчання. Навчання за рахунок коштів Державного бюджету України для здобуття другої вищої освіти не здійснюється.
Державні стипендії не надаються громадянам України, які проживають в іноземних державах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до ВНЗ України.
З метою надання українській молоді Росії максимального сприяння у задоволенні їх освітньо-мовних потреб, у 2012 році Посольством України в РФ спільно з Міністерством освіти і науки України був запроваджений новий механізм у вирішенні питання виділення державних стипендій громадянам Росії українського походження на навчання в українських ВНЗ, що дозволив у повній мірі задовольнити їх реальні потреби.
Наприкінці січня – початку лютого кожного року проводиться збір інформації щодо побажань української молоді Росії в отриманні вищої освіти в Україні. Узагальнений Посольством перелік спеціальностей і ВНЗ України, які є найбільш привабливими для представників української громади, надсилається до Міністерства освіти і науки України, що дає можливість вчасно опрацювати та максимально врахувати ці пропозиції під час формування переліку спеціальностей та вищих навчальних закладів, за якими виділятимуться квоти для громадян РФ українського походження на навчання у ВНЗ України на наступний навчальний рік.
Інформація про державні стипендії щороку у квітні надсилається Міністерством освіти і науки України до Міністерства освіти і науки Російської Федерації, а також розміщується на офіційних сайтах зазначених міністерств та Посольства.
Представники української діаспори, кандидати на навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок державних стипендій повинні мати повну загальну середню освіту, відмінні та добрі оцінки з усіх навчальних дисциплін, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти, а також посвідчення закордонного українця. Якщо на момент подачі документів посвідчення відсутнє, кандидат повинен надати лист з Посольства або Генерального консульства України в РФ про те, що документи подані для отримання посвідчення закордонного українця.
Кандидати на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра повинні мати документи про повну загальну середню освіти з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» і «добре», та надають право вступати у вищі навчальні заклади своєї країни. Кандидати на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра повинні мати документи про отриманий в Україні або в іншій країні освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, що дає право продовжити навчання в магістратурі. Документи, видані навчальними закладами інших країн, мають пройти в Україні процедуру визнання і встановлення еквівалентності.
Кандидатури, рекомендовані на навчання у вищих навчальних закладах за напрямами підготовки «культура» і «мистецтво», попередньо узгоджуються з профільним міністерством, і проходять творчі конкурси у терміни, встановлені правилами прийому вищого навчального закладу.
Для навчання в аспірантурі кандидати повинні мати документи про повну вищу освіту, що дають право продовжити навчання в аспірантурі, а також надати список публікацій (у разі наявності) і реферат на тему майбутнього дослідження. Документи про вищу освіту, видані навчальними закладами інших країн, мають пройти в Україні процедуру визнання і встановлення еквівалентності. Також за вимогою вищого навчального закладу кандидат на навчання в аспірантурі складає вступні іспити.
Кандидатури, рекомендовані на навчання в аспірантурі, попередньо узгоджуються з приймаючим ВНЗ України за рік, що передує року зарахування в аспірантуру. Термін прийому на навчання в аспірантуру визначається індивідуально по кожній кандидатурі і повідомляється додатково.
Українська сторона забезпечує стипендіатів безкоштовним навчанням, стипендією у розмірі, встановленому для українських студентів, проживанням у гуртожитку з оплатою, передбаченою для громадян України, медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України. Кандидату, який прибуває на навчання, також необхідно буде придбати медичну страховку, що включає амбулаторне і стаціонарне медобслуговування. Міністерство освіти і науки України не бере на себе витрати, пов’язані з проїздом кандидатів до місця навчання та поверненням після завершення навчання або у випадках їх відрахувань.
Інформація про вищі навчальні заклади України розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства: www.mon.gov.ua. Для уточнення інформації щодо виділення держстипендій для громадян РФ українського походження необхідно звертатися до Управління міжнародного співробітництва МОН України за телефоном: +38(044) 481-32-79, Погукаєва Світлана Георгіївна.

27.12.2013
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Международная ассоциация украинистов, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рыльского НАНУ Украины, Краснодарская краевая общественная организация «Содружество Кубань-Украина», Межрегиональная общественная организация «Научное общество украинистов им. Т. Г. Шевченко» и Кубанское отделение Научного общества имени Т. Шевченко сообщают, что 17–18 мая 2014 года в г. Краснодаре (Россия)будет проведена Десятая международная научно-практическая конференция «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия», посвященная 200-летию со дня Т.Г. Шевченко.
На конференции предполагается рассмотреть следующие проблемы:
1. Актуальные проблемы современного шевченковедения;
2. Шевченко и Россия. Шевченко и Кавказ. Шевченко и Кубань;
2. Украинская колонизация Кубани в конце XVIII – начале XX столетий, проблемы современной миграции;
3. Украинские истоки черноморского и кубанского казачества;
4. Жизнь украинского этноса в полиэтничной среде, эволюция украинских культурных традиций на Кубани и формы их ассимиляции,
5. Украина в судьбах и творчестве кубанцев, Кубань в украинской литературе и искусстве;
6. Научные и культурные связи Украины и Кубани прежде и теперь;
7. Украинская кубанская диаспора за рубежом;
8. Историографические и источниковедческие аспекты исследования истории Кубани.

VIII выпуск сборника «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия», в котором публикуются материалы конференции 2014 г., будет издан до начала работы форума.

Требования к оформлению материалов:
Статьи и сообщения для формирования сборника и программы конференции должны быть предоставлены до 15 февраля 2014 года.
Максимальный объем материалов: 12 страниц – для статей и 6–9 – для сообщений; гарнитура – Times New Roman; кегль – 12; интервал – одинарный; поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2, 5 см, правое – 1, 5 см.
Библиографические ссылки должны содержать указание на конкретный первоисточник. Библиографический список размещается в конце статьи в алфавитном порядке. Внутри статьи в квадратных скобках указывается порядковый номер библиографической единицы и конкретная страница в публикации или номер архивного листа (выделяются курсивом). Например: [1, л. 12 об.] или [15, с. 456] и т. п. В сборнике принят сокращенный вариант библиографического описания (т. е. без постановки тире между его составными частями и указания названия издательства).
Сведения об авторе должны содержать полное имя, отчество и фамилию докладчика, сведения о его научной степени, ученом звании, месте работы, должности, а также контактные телефоны, электронный и почтовый адрес.
Оргкомитет конференции и редакционная коллегия сборника оставляют за собой право вносить правки согласно требованиям современного правописания.
Материалы и заявки на участие в конференции присылать в оргкомитет по электронному адресу: kroje@mail.ru или: visnik@rambler.ru . Приглашения для очного участия в конференции будут посланы только авторам материалов, наиболее отвечающих задачам и целям проводимого мероприятия.
Подробнее о конференции и условиях участия в ней можно узнать по электронному адресу kroje@mail.ru
Конференцию планируется провести в Пресс-центре Дворца спорта «Олимп», г. Краснодар, ул. Береговая, 144.

--- ОЧЕНЬ ДАВНО ---

20.10.2013
28 октября – День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

1. Начало освобождения Украины.
Осенью 1942 года на Волге в районе Сталинграда началась одна из крупнейших битв Второй мировой войны. В ходе наступления советской армии 19-23 ноября в окружении оказалась 330-тыс. немецкая группировка. Второго февраля 1943 года фашистские войска капитулировали. Победа под Сталинградом открыла возможность для наступления советских войск на Украине.
18 декабря 1942 года фашистов выбили из с. Пивновка Меловского района (Луганщина). В тот же день от нацистов были освобождены еще несколько населенных пунктов Украины. Первым районным центром, освобожденным от оккупантов стал г. Меловое. 1 066 солдат и офицеров погибли за освобождение первого города на украинской земле.
Летом 1943 года (5 июля – 23 августа) советским войскам удалось нанести поражение гитлеровским армиям на Курской дуге. Общее наступление под Курском позволил освободить город Харьков (23 августа 1943 года). Впервые за всю историю Второй мировой войны Москва салютовала освободителям украинского города. Началось общее наступление, целью которого было полностью освободить Украину от немецко-фашистских захватчиков. Первым этапом этого плана стала подготовка к освобождению Левобережной Украины.
В течение августа – сентябре 1943 года от немцев освобождено Левобережье с его промышленным сердцем – Донбассом. Операции на территории Левобережной Украины происходили в довольно тяжелых условиях. Отступая, нацисты в бессильной ярости применили тактику «выжженной земли» - уничтожали все, прежде всего промышленные объекты и материальные ценности, которые нельзя было вывезти в Германию. В октябре 1943 года советские войска окончательно ликвидировали немецкие плацдармы в районе Мелитополя и Запорожья и сами начали закрепляться на правом берегу Днепра возле Киева и Кременчуга. На очереди была операция по освобождению столицы Украины.
2. Освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
«Восточным валом» назвали фашисты укрепления на правом берегу Днепра. Здесь им удалось сконцентрировать значительные военные силы, в частности эсэсовские танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх» и др. Командование вермахта рассчитывало на то, что Днепр как многоводная река с высоким правым берегом станет надежным оборонительным рубежом. «Скорее Солнце упадет в Днепр, чем россияне одолеют Восточный вал», - хвастливо заявлял Гитлер.
В октябре 1943 года войска І Украинского фронта под командованием Н.Ватутина вели ожесточенные бои за расширение плацдарма на правом берегу Днепра в районе Букрина. Несмотря на это, попытка развернуть наступление на Киев успеха не имела. На этом направлении враг сосредоточил большое количество войск, организовал глубокую эшелонированную оборону и оказывал упорное сопротивление. В ходе Днепровской наступательной операции оказалась слабая материально-техническая подготовка войск, не хватало переправочных средств, неудовлетворительно обеспечивалось прикрытие наступательных частей. Участник событий В.Астафьев (известный советский писатель) упоминал в своих дневниках: «Двадцать пять тысяч входит в воду, а выходит на том берегу три тысячи, максимум пять. Через пять – шесть дней все это всплывает. Представляете?»
Учитывая ситуацию, которая сложилась в районе Киева, ставка Верховного главнокомандования и руководство І Украинского фронта приняли решение о переброске наступательных сил на новый плацдарм в район Лютежа. Такого маневра фашисты не ожидали. После ожесточенных боев 6 ноября 1943 столица Украины была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Победа над врагом имела широкий международный резонанс. После освобождения Киева Лондонское радио передало: «Взятие Киева советскими войсками является победой, имеющей огромное не только военное, но и моральное значение ... Германия слышит погребальные колокола. На нее надвигается лавина». Гитлеровское командование любой ценой пыталось отбить Киев. Для этого на Киевском направлении были сосредоточены значительные танковые войска и моторизованные силы. 13 ноября началось немецкое контрнаступление. Тяжелые бои продолжались до 25 ноября. Гитлеровцам удалось захватить Житомир и Коростень. Командование І Украинского фронта ввело в бой стратегические резервы. В конце декабря фашистов отбросили от Киева, была освобождена территория, захваченная немцами накануне. За Киевскую наступательную операцию 2438 воинов присвоено звание Героя Советского Союза. Десятки тысяч воинов получили высокие государственные награды. Шестьдесят пять воинских частей и пятнадцать соединений в честь освобождения Киева присвоено название «Киевские».
В результате успешных боевых действий советские войска овладели на правом берегу Днепра территорией площадью около 500 кв. км. Киевская наступательная операция завершила коренной перелом в ходе Второй мировой войны и имела чрезвычайное влияние на весь следующий характер военных действий.
3. Окончательное освобождение территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.
На решающем этапе битвы за Украину советские войска, сосредоточенные на территории Украины, имели значительное преимущество над врагом. Так, в составе I, II, III и IV Украинских фронтов насчитывалось свыше 2,3 млн. человек, 28,8 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 2 370 самолетов. Украинские фронты, соответственно, возглавляли известные полководцы (Н.Ватутин, И.Конев, Р.Малиновский, Ф.Толбухин). Им противостояло немецкая группировка армий «Юг» (командующие Э.Манштейн и В.Модель), которая насчитывала 1,8 млн. солдат и офицеров, 16,8 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков и штурмовых орудий, 1 460 самолетов.
За 1944 год на территории Украины советские войска провели 35 военных операций, значительная часть которых стала проявлением высших образцов военного искусства.
24 января 1944 войска I и II Украинские фронты перешли в наступление на Корсунь-Шевченковском направлении. Несмотря на сопротивление врага, войска обоих Украинских фронтов 28 января соединились в районе г.Звенигородка. В «котле» оказались 10 гитлеровских дивизий, много артиллерийских, танковых и саперных частей, в целом почти 80 тыс. солдат и офицеров.
В честь «Нового Сталинграда», как назвали Корсунь-Шевченковскую операцию, Москва салютовала Украинским фронтам 20 залпов из 224 орудий. Боевые части, отличившиеся в боях, получили почетные названия «Корсунской» и «Звенигородской».
Почти одновременно с Корсунь-Шевченковской операцией войска І Украинского фронта начали наступательные действия на Ровенско-Луцком направлении. Наступление советских войск проходило в сложных условиях заболоченной местности и бездорожья. Большую помощь советским частям предоставили партизанские отряды Сабурова, Федорова, В.Бегмы и др. Второго февраля 1944 года освобожден от оккупантов Луцк и Ровно. В ходе наступления советских войск освобожден Проскуров, Тернополь, Винница.
30-31 января 1944 года войска III и IV Украинских фронтов развернули наступление на Никопольско-Криворожском направлении. Гитлеровское командование придавало большое значение сохранению под своим контролем Никополя и Кривого Рога – районов, богатых марганцевыми и железными рудами. Войска генералов Р.Малиновского и Ф.Толбухина внезапными ударами прорвали оборону немцев и, преследуя части вермахта, освободили Никополь (8 февраля) и Кривой Рог (22 февраля).
В марте – апреле 1944 года начался второй этап грандиозной битвы на Правобережье. Войска І Украинского фронта с 4 марта по 17 апреля 1944 года провели Проскуровско-Черновицкую операцию, в результате которой вражеская группировка была расколото на две части. Советские войска вышли к предгорьям Карпат. 5 марта – 17 апреля 1944 года войска II Украинского фронта в ходе Уманско-Ботошанской операции разгромили VIII германскую армию, вышли 26 марта 1944 года к государственной границе СССР и перенесли боевые действия на территорию Румынии – страны-сателлита фашистской Германии. Войска III Украинского фронта при поддержке сил Черноморского флота успешно осуществили Одесскую операцию. 28 марта они освободили Николаев, а 10 апреля – Одессу.
8 апреля 1944 начались бои за Крым. 11 апреля освобожден Керчь, 13 апреля – Симферополь. 5 мая начался штурм севастопольских укреплений врага. Особенно жестокие бои развернулись на Сапун-горе. После 9-го штурма она уже была в руках советских войск. 9 мая 1944 Севастополь освобожден от захватчиков.
12 мая 1944 Крым полностью освободили от фашистов. 17-я немецкая армия потеряла десятки тысяч человек убитыми и пленными, почти всю боевую технику.
Летом 1944 года начался заключительный этап освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. 13-14 июля развернулись бои с группировкой гитлеровских армий «Северная Украина» на Рава-Русском и Львовском направлениях. В результате мощного наступления были окружены значительные силы врага под Бродами (Львовская область) - 8 дивизий численностью до 60 тыс. человек. В боях уничтожено более 38 тыс. гитлеровцев, более 17 тыс. взято в плен. Среди разбитых сил вермахта была и дивизия СС «Галичина». В ходе успешного осуществления Львовско-Сандомирской операции (13 июля – 29 августа 1944 года) была уничтожена группа армий «Северная Украина». Войска II и III Украинских фронтов вследствие Ясско-Кишиневской операции (20 – 29 августа 1944 года) разбили группу армий «Южная Украина».
В октябре 1944 года в ходе Карпатско-Ужгородской операции завершилось освобождение всей территории Украины: 27 октября был освобожден от оккупантов Ужгород, а на следующий день – остальные населенные пункты Закарпатской Украины.
4.Празднование 28 октября в 2013 году.
Украина и украинский народ не забыли своих освободителей и ежегодно чтят память героев и погибших в боях.
В частности, во всех регионах будут осуществлены мероприятия по чествованию ветеранов войны. Также предполагается провести торжества по случаю праздничного события – собрание и концерты, возложения цветов к мемориалам и памятникам.
В высших учебных заведениях с участием ветеранов состоятся научно-практические конференции и семинары, а в общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях – тематические уроки, лекции, беседы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, организовываться экскурсии в музеи и походы по местам боевой славы.

10.10.2013
Щодо орієнтовної кількості жертв гітлерівського терору
в урочищі Бабин Яр у м. Києві (1941–1943 рр.)


Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» (далі – Заповідник) створений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 308 „Про Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» з метою вшанування та увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій.

Під час гітлерівської окупації м. Києва у 1941–1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів окупантами мирного населення і радянських військовополонених, передовсім – євреїв та циган (за етнічною ознакою), а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації Українських Націоналістів (переважно членів ОУН А.Мельника), заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших осіб.
Встановлено, що страти у Бабиному Яру почалися 27 вересня 1941 р. – розстрілу піддавалися єврейські сім’ї, політпрацівники Червоної Армії, співробітники НКВС, затримані підпільники та ніші громадяни. Масові розстріли у Бабиному Ярі проводилися до звільнення Києва від окупації проводилися до звільнення Києва від окупації. Одночасно людей знищували у розташованому поруч із Бабиним Яром Сирецькому концтаборі (до 25 тис. жертв).
Серед каральних акцій у Бабиному Яру найбільші відомі:
– 29 та 30 вересня 1941 р. розстріляли близько 34 тисячі євреїв та громадян інших національностей (членів сімей тощо). Відповідно до статистичних даних окупаційної адміністрації, до 9 листопада 1941 р. чисельність розстріляних євреїв перевищила 55 тис.
–10 січня 1942 року страчено близько 100 матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії;
– у 1942–1943 рр. розстріляно понад 600 членів ОУН.
На сьогодні найбільш достовірною цифрою жертв Бабиного Яру вважається та, що оприлюднена на Нюрнберзькому процесі над головними військовими злочинцями – близько 100 тисяч осіб (згідно висновків спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва).

30.06.2013
День Конституции Украины

Источником права любого государства является Конституция. Ее еще называют Основным законом, который закладывает основы организации и деятельности государства, формирования в ней гражданского общества. Конституция – это своеобразный общественный договор, в котором народ определяет основные направления своего дальнейшего развития и существования, гарантии прав и свобод граждан в обществе.
28 июня в Украине отмечается государственный праздник – День Конституции Украины. В этот день в 1996 году на утреннем заседании Верховная Рада Украины приняла новый Основной закон страны – первую Конституцию независимого украинского государства.
Попытки принять Конституцию в Украине предпринимались с первых лет провозглашения независимости. В 1992-1993 годах под руководством Президента Леонида Кравчука был наработан первый проект Основного Закона, однако он так и не был принят.
8 июня 1995 между ветвями власти был подписан Конституционный договор, на основании которого должна быть разработана Конституция. В 1996 году была создана специальная парламентская комиссия под руководством депутата Михаила Сироты. 27 июня началось рассмотрение предложенного документа в Верховной Раде.
Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания Президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта – о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности, после чего Основной закон был окончательно утвержден.
Считается, что принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важнейшим шагом в обеспечении прав и свобод человека, гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.
Согласно Конституции, день принятия Основного Закона – 28 июня – является государственным праздником – Днем Конституции Украины.
В 2013 году отмечается 17-я годовщина Дня Конституции Украины.

12.05.2013
НА ВЫСОКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ УРОВНЕ!
10–11 мая 2013 года в Краснодаре работала международная научная конференция «Кубань - Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия». Это уже девятый по счету научный форум под таким общим названием. Его организаторами выступил ряд научных и общественных организаций двух братских славянских стран, в том числе Международная ассоциация украинистов, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского Национальной Академии наук Украины, Краснодарская краевая общественная организация «Содружество Кубань – Украина», Кубанское отделение Научного общества имени Шевченко и Межрегиональная общественная организация «Научное общество украинистов им. Т. Г. Шевченко». Основная заслуга в том, что конференция состоялась и прошла на должном уровне, безусловно, принадлежит председателю содружества «Кубань-Украина» Ирине Михайловне Скибицкой и ее помощникам.

Гостей и участников научного форума тепло приветствовал консул генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону А. С. Арсенюк. Успешной работы также пожелали представитель польского общества «Единство» (Л. Ю. Козловская), краеведы-архивисты из станицы Отрадной (С. Г. Немченко), представители казачьего общества из г. Ейска (Н. Н. Шлыков). Была зачитана телеграмма председателя межрегиональной организации украинистов им. Т. Г. Шевченко В. Я. Бабенко.

В нынешнем году конференция была посвящена 150-летию со дня рождения Б. Д. Гринченко (1863–1910). Борис Дмитриевич Гринченко (1863 – 1910) после долгих лет замалчивания в советское время ныне широко известен на родине как украинский поэт (И. Франко считал его вторым после М. Старицкого), прозаик (по мнению О. Билецкого – это особый этап в развитии украинской прозы), драматург (его пьесы были в репертуаре М. Кропивницкого, И. Карпенко-Карого, М. Заньковецкой), переводчик (благодаря ему Украина получила в 90-х годах целую библиотеку мировой литературы), литературный критик, литературовед, педагог, языковед – лексикограф, фольклорист и этнограф, популяризатор детской литературы и украинской истории. В своей многогранной деятельности он был тесно связан с Кубанью, переписывался и заочно сотрудничал с такими видными ее деятелями, такими как М. А. Дикарев, А.Е. Пивень, Я. В. Жарко, Л. М. Мельников, В. М. Скидан и др. Издаваемые им книги широко распространялись на Кубани. Как свидетельствуют дореволюционные каталоги библиотеки им. А. Пушкина, их любили и знали местные читатели. В 1915 году большая подборка басен Б. Д. Гринченка была опубликована в книге «Збірнику українських байок», изданном екатеринодарским книжным магазином Д. К. Запорожца. Большими тиражами печатались на Кубани познавательные брошюры супруги Гринченко писательницы Марии Загирней. Их распространением занималось общество «Просвита», в становление которого на Левобережной Украине внес большой личный вклад Борис Дмитриевич Гринченко.

На конференции в докладах профессоров В. Чумаченко, С. Кираля (Киев), А. Слуцкого, кандидатов филологических наук А. Хоптяр (Каменец-Подольский), Т. Быковой (Киев), М. Черной (Херсон), аспирантов Д. Грушевского и Д. Есипенко (Киев) нашли отражение различные стороны жизни и деятельности юбиляра, открыты неизвестные и малоизученные страницы гринченковедения.
Большой блок докладов был посвящен истории и культуре Кубани и Украины, их общим истокам и историческим деятелям: протоиерея С. Овчинникова («Кубанская народная икона конца XVIII – начала XX века», Б. Е. Фролова и А. В. Чернышова («Жалованные знамена императоров Павла I и Александра I Черноморскому казачьему войску»), В. В. Грибовского («Ногайское казачье войско: юридический статус и социальный контент»), В. В. Бондаря («Проблема локализации места погребения А. Головатого полевые и кабинетные исследования»), А. И. Фединой («Анна Лыкова (Кухаренко), ее муж и дети материалы (к генеалогии кубанских казачьих родов»), В. И. Сергийчука («Симон Петлюра под прицелом кубанской охранки», И. И. Иващенко («Роль выпускников украинских вузов в художественной жизни Кубани») и др. не менее представительным было участие в конференции кубанских и украинских этнографов (Бодаренко Г.Б., Гангур Н.А., Брылова Л.Ю., Шаповол Л. И., Сиренко С. В. и др.).

В течение конференции проводится выставка творческих работ мастеров декоративно-прикладного искусства Галины Васильевны Палыцы (ст. Тбилисская) и, Ольги Владимировны Ляпуновой (г. Кропоткин).
По итогам конференции уже издан одноименный щедро иллюстрированный научный сборник объемом 394 страницы.
Присутствовавшие на конференции гости и сами участники особо отметили высокий академический уровень выступлений, прозвучавших в этом году, что, по их мнению, свидетельствует о завершении периода созревания в истории становления конференции и выходе ее на новый, более высокий уровень научного осмысления проблем российско-украинского порубежья.

В завершение работы девятой международной конференции ее участники приняли решение посвятить свою следующую традиционную встречу 200-летию со дня рождения гения украинской литературы
Т.Г.Шевченко.

29.04.2013
Уважаемые коллеги!

Выходит в свет VII выпуск сборника Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия, посвященный в этом году 150-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя, общественного деятеля, ученого, педагога и просветителя Бориса Дмитриевича Гринченко (1863–1910).
Презентация сборника пройдет 10 мая 2013 г. на Девятой международной научно-практической конференции «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия» в Пресс-центре Дворца спорта «Олимп» по адресу: г. Краснодар, ул. Береговая, 144.
Подробнее о конференции и условиях участия в ней можно узнать по электронному адресу kroje@mail.ru.


   :: Библиография
::Кубань-Украина::

Библиография работ Евгения Дмитриевича Фелицына (1848-1904)/Сост. Г.Г.Мошкович.

Библиография работ Иосифа Викентьевича Бентковского (1812-1890)/Сост. В.В.Госданкер.

Известия общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО)

Работы Фёдора Андреевича Щербины (1849-1936), изданные в дореволюционный период

Работы Прокофия Петровича Короленко (1834-1913), изданные в дореволюционный период

Труды Кубанского областного статистического комитета, 1873-1916.
Библиографический указатель /Сост. О.А.Репина, под ред. А.И.Слуцкого/. Краснодар, 1989.


   © Кубань-Украина 2006 - 2013 гг. Главная | О нас | Контакты | Українська